even voorstellen ...

Even voorstellen ... Romée Elich

7 november 2022

Vanaf 1 november 2022 is het team van Huijzer Advocaten versterkt met de komst van Romée Elich.

Romée is student Rechtsgeleerdheid in Amsterdam en zal twee dagen per week de praktijk ondersteunen, o.a. door het doen van jurisprudentie-onderzoek. Ook zal zij ondersteunende werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de incassopraktijk.

We heten Romée van harte welkom!