Toevoeging blog 

Toevoeging blog "Slapende dienstverbanden"

29 juli 2019

Eerder verscheen op onze website een blog over slapende dienstverbanden (klik hier ►)

In die blog werd gerefereerd aan een tweetal uitspraken waarin de werkgever door de rechter werd verplicht om een slapend dienstverband op te zeggen (waarmee ook een transitievergoeding verschuldigd zou zijn). Inmiddels kan een uitspraak aan dat rijtje worden toegevoegd. Ook de Rechtbank Gelderland veroordeelde recent een werkgever (Menzis) om het dienstverband (binnen 48 uur) op te zeggen via het indienen van een verzoek daartoe bij UWV. Daarbij overweegt de rechtbank dat dit geen absoluut recht van de werknemer is, maar het resultaat van een belangenafweging. Het wachten is overigens nog steeds op de uitkomst van de prejudiciële vragen die eerder aan de Hoge Raad zijn gesteld (zie Rechtbank Limburg 10 april 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:3331).

De hele uitspraak van Rechtbank Gelderland is hier ► te lezen.