Lennart Bisschop

Lennart is een student rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg en zit momenteel in zijn derde jaar. Hij heeft gekozen voor de bachelorspecialisatie Ondernemingsrecht.

Vanaf september 2020 verricht Lennart een dag per week juridische werkzaamheden, waaronder jurisprudentie-onderzoek en andere ondersteunende werkzaamheden. Tevens wordt Lennart ingezet als ondersteuner ten behoeve van de incassopraktijk van Huijzer Advocaten.