Mark Huijzer

Mark is een gedreven specialist op het gebied van ondernemingsrecht en insolventierecht. Al vanaf het begin van zijn advocatencarrière in 1996 wordt Mark door de rechtbank regelmatig aangesteld als curator of benoemd tot bewindvoerder om op een efficiënte manier faillissementen en surseances af te wikkelen. Door die ervaring is Mark ook uw juridisch en bedrijfsmatig adviseur bij uitstek als uw bedrijf in moeilijkheden verkeert. 

Mark is lid van Insolad, de vereniging van Insolventierecht-advocaten en heeft de Grotius-opleidingen Insolventierecht, Financiering en zekerheden en Vennootschaps- en Ondernemingsrecht met succes afgerond. Aan hem is daarom in 2005 het Grotius Fellowship toegekend. Daarnaast heeft hij de Insolad/EUR specialisatie-opleiding Financiële Economie voor Curatoren gevolgd en afgerond. Mark is mede-auteur van de Praktijkreeks Insolventierecht.

Mark heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Algemene praktijk (civiel recht) en Burgerlijk procesrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.