Elise Heijkoop

Elise houdt zich bezig met arbeidsrecht. Zij staat zowel werkgevers als werknemers bij. U kunt bij Elise terecht voor al uw vragen op het gebied van ontslag, re-integratie, arbeidsvoorwaarden, concurrentie- of relatiebedingen, arbeidsconflicten, het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten en alle andere zaken die in een arbeidsrechtelijke relatie kunnen spelen.

Elise heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Naast haar studie werkte zij onder andere bij de Rechtbank Rotterdam (locatie Dordrecht) en is zij als vrijwilligster actief geweest bij de Rechtswinkel te Tilburg. Na afloop van haar studie is zij enige tijd als jurist werkzaam geweest. In 2018 trad zij in dienst bij Huijzer Advocaten.

Elise heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mark Huijzer

Elise Heijkoop

Dione Bakker

Lotte Hulsbos

Jolanda Graaf

Matthijs Ywema

Matthijs Ywema