Mark Huijzer

Mark is een gedreven specialist op het gebied van ondernemingsrecht en insolventierecht. Mark heeft veel ervaring als curator of bewindvoerder in faillissementen en surseances. Door die ervaring is Mark ook uw juridisch en bedrijfsmatig adviseur bij uitstek als uw bedrijf in moeilijkheden verkeert. 

Mark is lid van Insolad, de vereniging van Insolventierecht-advocaten en heeft de Grotius-opleidingen Insolventierecht, Financiering en zekerheden en Vennootschaps- en Ondernemingsrecht met succes afgerond. Aan hem is daarom in 2005 het Grotius Fellowship toegekend. Daarnaast heeft hij de Insolad/EUR specialisatie-opleiding Financiële Economie voor Curatoren gevolgd en afgerond. Mark is mede-auteur van de Praktijkreeks Insolventierecht.

Mark heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Algemene praktijk (civiel recht) en Burgerlijk procesrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mark Huijzer

Elise Heijkoop

Dione Bakker

Lotte Hulsbos

Jolanda Graaf

Matthijs Ywema

Matthijs Ywema