Romée Elich

Romée is in september 2022 gestart met haar Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.

Sedert november 2022 verricht Romée twee dagen per week juridische werkzaamheden, waaronder jurisprudentie-onderzoek en andere ondersteunende werkzaamheden. Tevens wordt Romée ingezet als ondersteuner ten behoeve van de incassopraktijk van Huijzer Advocaten.

Mark Huijzer
Elise Heijkoop
Dione Bakker
Lotte Hulsbos
Lotte Hulsbos
Jolanda Graaf
Romée Elich