de cumulatiegrond bij ontslag

De cumulatiegrond bij ontslag

D.H.P.M. Müskens | 25 oktober 2019

De rechter mag een arbeidsovereenkomst alleen dan ontbinden als hij vindt dat er een zogenaamde “voldragen ontslaggrond” is.

Voor de kantonrechter zijn deze gronden: frequent ziekteverzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten, werkweigering wegens gewetensbezwaren, verstoorde arbeidsverhouding en - de uitzondering - “andere dan hiervoor genoemde omstandigheden”. Alleen als ten minste één van deze gronden is “voldragen” - dat wil zeggen: dat aan alle specifieke eisen van die grond voldaan is - mag de rechter ontbinden.

Volgens sommigen was het door dit systeem te lastig voor werkgevers om van bepaalde probleem-werknemers af te komen. De specifieke eisen die voor deze gronden gelden, maken het namelijk moeilijk - zeg gerust onmogelijk - om een dienstverband te beëindigen als de werkgever zijn dossier niet helemaal op orde heeft. Per 1 januari 2020 komt er daarom een nieuwe ontslaggrond bij. Dat is de zogenaamde “cumulatiegrond”, die - zoals de naam al zegt - de rechter de mogelijkheid geeft in geval van een combinatie van meerdere (onvoldragen) gronden te ontbinden.

Ik vermoed dat de werkgever in de zaak waarin het Gerechtshof Den Bosch op 17 oktober 2019 uitspraak ► deed  zich volledig in deze komende wetswijziging kan vinden. Al vanaf 2015 (!) verliep de communicatie met de werknemer zeer moeizaam, waren er meerdere schriftelijke waarschuwingen gegeven, weigerde de werknemer bepaalde taken uit te voeren, verliepen gesprekken “uiterst onaangenaam” en werd er door de werknemer over ieder punt een discussie gevoerd. Het hof overwoog daarop dat er (evident) sprake was van een ernstig verstoorde arbeidsverhouding, maar wees de gevraagde ontbinding toch af omdat er niet ook sprake was van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever had zich volgens het hof immers niet/onvoldoende ingespannen om de arbeidsverhouding te verbeteren, bijvoorbeeld door coaching, mediation of een arbeidspsycholoog in te zetten.

Vermoedelijk zal een zaak als deze vanaf januari aanstaande een andere uitkomst hebben.