ons kantoor

Huijzer Advocaten
Gevestigd in het hart van Papendrecht

Wij staan letterlijk en figuurlijk middenin de samenleving en weten door het benutten van meerdere invalshoeken vaak een praktische oplossing te bereiken voor uw probleem. Ziet u door de bomen het bos niet meer en heeft u het gevoel in een doolhof beland te zijn? Wij zorgen ervoor, samen met u, dat u niet stil blijft staan, maar weer vooruit kunt. 

Ons team

Het team van Huijzer Advocaten bestaat uit zes enthousiaste medewerkers. Zij denken niet in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden. De basis is niet het probleem, maar de oplossing!

Enkele spelregels

Op alle werkzaamheden van Huijzer Advocaten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze onderaan de pagina downloaden. Op verzoek sturen wij ze u ook per post of e-mail toe.

Duidelijke advisering vinden wij belangrijk. Daarbij hoort ook duidelijkheid over de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Hieronder enkele spelregels:

  • het uurtarief varieert van € 200,-- tot € 275,-- en wordt in de regel jaarlijks per 1 januari van het jaar aangepast
  • aan kantoorkosten (bijvoorbeeld papier, kopieën, postzegels e.d.) wordt standaard 6% van het honorarium (uurtarief) in rekening gebracht
  • op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht (de bestuurders of feitelijk leidinggevenden/belanghebbenden van) onze cliënten te vragen zich in persoon te legitimeren
  • als een rechtspersoon onze cliënte is, dan zijn wij tevens verplicht om een uittreksel uit het Handelsregister op te vragen en een fotokopie te maken van het legitimatiebewijs van degene die de rechtspersoon vertegenwoordigt