arbeid

Arbeidsrecht

"Ik wens je veel werknemers" is een veelgehoorde uitdrukking. Vaak wordt dit gekscherend gezegd tegen startende ondernemers. Werknemers kunnen soms een last zijn, die je als werkgever met je meedraagt. Bijvoorbeeld als ze niet functioneren, (langdurig) ziek of arbeidsongeschikt zijn of als de economische ontwikkelingen maken dat je niet al je werknemers aan de slag kunt houden. Aan de andere kant vormt het personeel voor veel ondernemingen het meest waardevolle kapitaal. Gemotiveerd personeel is goud waard.

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN
Huijzer Advocaten helpt u bij opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en personeelsreglementen. Zij adviseert en procedeert in het kader van ontslag (opzegging, ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ontslag op staande voet). Ook in het arbeidsrecht geldt dat het recht niet altijd de beste oplossing biedt. Vaak is het beter om met de vertrekkende werknemer goede afspraken te maken over diens afvloeiing. Huijzer Advocaten kent het klappen van de zweep.

De directeur-werknemer heeft, als hij statutair bestuurder is van de rechtspersoon, een aparte positie. Als ondernemingsrecht-specialisten weten wij waar u op moet letten. Wij adviseren bestuurders o.a. in dreigende conflicten met aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad.

ADVISEREND
Huijzer Advocaten adviseert aan de andere kant ook ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen. Bijvoorbeeld als de directie plannen maakt voor overnames, fusies of reorganisaties, die gevolgen (kunnen) hebben voor de werknemers. Of als de arbeidsvoorwaarden gewijzigd worden.

Ook nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd, kunnen er nog arbeidsrechtelijke geschillen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de uitleg van een concurrentie- of relatiebeding. Voorkomen is vaak beter dan genezen. Het is daarom verstandig om tijdig advies in te winnen over deze aspecten. 

WERKNEMERS
Uiteraard treden wij ook regelmatig op voor werknemers. Als uw werkgever u heeft ontslagen of wilt ontslaan, adviseren wij u om direct contact op te nemen. Veelal kunnen de juridische advieskosten (deels) op de werkgever worden verhaald of in de onderhandelingen worden betrokken.