onderneming
onderneming

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is het verzamelbegrip voor allerlei juridische zaken waar u als ondernemer tegenaan loopt. De advocaten van Huijzer Advocaten zijn thuis in alle aspecten van het ondernemingsrecht. Dat merkt u als u met ons in gesprek bent. Wij weten wat u bezig houdt en vertalen dat in juridische oplossingen. Dat begint al met advies over de juiste rechtsvorm van uw onderneming, het hanteren van algemene voorwaarden, samenwerkingscontracten, aandeelhoudersovereenkomsten, etcetera. 

In de volgende gevallen kan Huijzer Advocaten voor u van betekenis zijn:

  • rechtsvormen en structuren
  • fusies en overnames
  • aandeelhoudersovereenkomsten (geschillen over...)
  • enquêteprocedures
  • financiering en zekerheden zoals pandrecht, hypotheekrecht, borgtocht
  • samenwerkingsovereenkomsten
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • intellectueel eigendomsrecht, o.a. merkenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht