incasso

Incasso

Als de afnemers van uw producten of diensten niet betalen, is dat heel vervelend. Zeker als er geen klachten zijn over wat u heeft geleverd. Het is dan de hoogste tijd om uw vordering ter incasso uit handen te geven. 

Wij zijn u daarbij graag van dienst en nemen u het incasso graag uit handen. Wij kiezen daarbij voor de meest efficiënte aanpak. In overleg met u wordt een sommatiebrief gestuurd, waarna kan worden besloten om beslag te leggen of het faillissement van de debiteur aan te vragen. Dat is ook gelijk één van de (vele) voordelen van een advocaat als incassospecialist boven een deurwaarderskantoor of incassobureau. Advocaten kunnen als enige rechtsbijstandverlener het faillissement aanvragen of verlof tot beslaglegging vragen aan de Voorzieningenrechter.

Als de vordering niet betwist wordt, kunnen in overleg afwijkende prijsafspraken gemaakt worden. Wij werken met een basisbedrag per incassodossier. Als de vordering uiteindelijk niet geïncasseerd kan worden, bent u slechts dit basisbedrag verschuldigd en blijven uw kosten dus (zeer) beperkt. Vraag naar de voorwaarden.