Insolventie

Insolventierecht

Het gaat u als ondernemer misschien niet altijd voor de wind. Zeker in tijden van financiële en economische crisis moeten soms drastische maatregelen worden genomen om het bedrijf, al dan niet in afgeslankte vorm, weer gezond te krijgen. Juist in die gevallen is het van groot belang dat u zich tijdig laat adviseren over welke stappen u nog wel kunt zetten en welke stappen niet meer. Samen met de ondernemer kunnen wij de onderneming doorlichten en risico’s en kansen inventariseren.

Wij adviseren en procederen over: 

  • herstructurering, reorganisaties en doorstartscenario’s
  • de (her)financiering over zekerheden (pand, hypotheek, borgtocht) en de uitwinning daarvan
  • het uitoefenen van retentierecht, recht van reclame en eigendomsvoorbehoud
  • het procederen over fiscaal bodembeslag, invorderingsperikelen
  • (turbo)liquidatie van rechtspersonen
  • paulianakwesties en verrekening
  • het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord aan schuldeisers (of aanbieding van een akkoord in surseance of faillissement)
  • het procederen over bestuurdersaansprakelijkheid (zowel jegens de curator in een faillissement als jegens de fiscus)

Faillissementen en
surseances

Mark Huijzer wordt door de rechtbank regelmatig gevraagd om op te treden als curator of bewindvoerder in faillissementen en surseances. Klik hier () om de verschillende faillissementsverslagen, zoals deze zijn ingediend bij de rechtbank, in te zien of te downloaden.

Doorgaans verschijnt iedere drie maanden een nieuw verslag. Tussentijds wordt geen informatie verstrekt. Aan de inhoud van de verslagen kunt u geen rechten ontlenen. De verslagen zijn opgesteld aan de hand van (met name) informatie die verstrekt is door de failliete (rechts)persoon zelf.