RvR

Raad voor Rechtsbijstand

Wij treden niet alleen op voor ondernemers, maar staan ook particulieren met raad en daad terzijde. Helaas komt het maar al te vaak voor dat niet iedereen in staat is om de dienstverlening van een advocaat te betalen. Voor die groep is er een vangnet. Tenslotte heeft iedereen recht op rechtsbijstand. In het kort komt het erop neer dat de Raad voor Rechtsbijstand mensen helpt die het financieel niet zo breed hebben. Zij toetst het inkomen van een cliënt. Valt dat inkomen binnen de grenzen van een vooraf vastgestelde categorie, dan komt u hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand en bent u alleen een eigen bijdrage verschuldigd voor de gehele behandeling van uw zaak. Ook als de gang naar de rechter moet worden gemaakt. Het enige dat eventueel nog (naast de verschuldigde eigen bijdrage) extra in rekening kan worden gebracht, zijn onder andere het griffierecht en eventuele deurwaarderskosten.

Herkent u zich in bovenstaande situatie? Aarzel dan niet en neem contact met ons op om te informeren naar de voorwaarden of klik alvast op de button hieronder zodat u direct kunt zien of u eventueel in aanmerking komt voor een toevoeging.

Aanvraagformulier
peiljaarverlegging
2024

Toelichting
peiljaarverlegging
2024

Checklist
aanvraag
toevoeging

Normen
toevoeging
2024