Op glad ijs ...

Op glad ijs ...

H.E.C. Heijkoop-Otterman | 23 augustus 2019

Een werkgever dient voor een veilige werkomgeving te zorgen. Als een werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden, dan is de werkgever daarvoor aansprakelijk, tenzij zij deze zorgverplichting is nagekomen. Ongevallen op de werkvloer zijn regelmatig onderwerp van jurisprudentie. Zo ook in het onlangs gepubliceerde arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De casus
De werknemer was als docent werkzaam bij een onderwijsinstelling. Tijdens een schaatsuitje komt de docent ten val. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de schade die hij daardoor lijdt. De werkgever gaat daar niet in mee: de docent had zich vrijwillig aangemeld voor het uitje en had toch zelf moeten weten dat ijs glad is en hoe hij daar mee om moest gaan, aldus de werkgever. Het hof stelt de docent in het gelijk. Het (actief) begeleiden van de schaatsactiviteit behoort tot het takenpakket van de docent. De werkgever had de docent moeten instrueren over en waarschuwen voor de risico’s die aan schaatsen verbonden zijn. De werkgever had weliswaar een instructie gegeven over het gebruik van handschoenen en het type schaats dat kon worden gebruikt, maar dat was niet voldoende om aan de zorgplicht te voldoen. Zo had zij de docent kunnen instrueren om aan de kant te blijven staan of de reling vast te houden. Ook had de werkgever helmen ter beschikking kunnen stellen. Het hof oordeelde dat de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden en aansprakelijk is voor de schade die de docent door de val op het ijs geleden heeft.

Conclusie
Uit dit arrest blijkt nog maar eens dat de omstandigheden van het geval een grote rol spelen als het om de zorgplicht van de werkgever gaat. In dit geval had niet alleen de werknemer, maar óók de werkgever zich op (te) glad ijs begeven.

Het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt u hier ►