peanuts

Ontslag op staande voet, geen peanuts!

G.J. van den Adel | 31 maart 2017

Stelt u zich eens voor. U heeft een cateringbedrijf en één van uw werknemers eet onder werktijd een aantal pinda’s uit een retour gekomen, geopende zak. De werknemer had immers zin in iets zouts en de geopende, nog niet lege, pindazak zou anders worden weggegooid. U bent echter als werkgever van mening dat deze werknemer in strijd heeft gehandeld met de geldende gedragsregels binnen uw organisatie. Bovenstaande handeling is voor u dan ook voldoende reden deze werknemer een ontslag op staande voet te geven. Kan dit ‘’kleine vergrijp’’ (ook wel bagateldelict genoemd) inderdaad een ontslag op staande voet rechtvaardigen?

Deze vraag wordt niet beantwoord in de wet. In de wet staan slechts algemene voorbeelden van redenen die een ontslag op staande voet kunnen rechtvaardigen. Bovendien dient u als werkgever bij een ontslag op staande voet “alle omstandigheden van het geval” af te wegen. Deze zijn (vanzelfsprekend) ook niet in de wet te vinden.

Bagateldelict
In de rechtspraak zijn echter wel wat lijnen te vinden wanneer een bagateldelict een voldoende dringende reden is voor een ontslag op staande voet. Zo hebben diverse rechterlijke uitspraken inmiddels duidelijk gemaakt dat het wegnemen van een tijgerbrood, een paar blikjes cola, een pen, een appelflap en een zakje pinda’s door een werknemer voldoende redenen zijn voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Een klein vergrijp kan dus wel degelijk tot de verregaande maatregel van ontslag op staande voet leiden. De werknemer verliest hierdoor van de ene op de andere dag zijn baan, heeft geen recht op een WW-uitkering en is ook nog eens schadeplichtig tegenover u, zijn (inmiddels voormalige) werkgever. Dat is geen peanuts!

In beginsel
Uit diezelfde rechtspraak blijkt tegelijkertijd dat veel waarde wordt gehecht aan een goed en duidelijk schriftelijk bedrijfsbeleid (niet stelen) waarvan de werknemers op de hoogte zijn en dat strikt wordt gehandhaafd door de werkgever. Zorg er dus voor dat u een consistent en kenbaar beleid voert tegen onder andere stelen. Diefstal zal dan in beginsel een reden voor ontslag op staande voet, ook al is het gestolen goed van geringe waarde. ‘’In beginsel’’ omdat er altijd bijzondere omstandigheden kunnen zijn die dat anders maken.