Biillijke vergoeding ryanair-piloten

Billijke vergoeding voor Ryanair-piloten

mr. H.E.C. Heijkoop-Otterman | 7 februari 2020

Ook in hoger beroep: billijke vergoeding voor Ryanair-piloten

Bijna een jaar geleden ontbond de kantonrechter van de Rechtbank Oost-Brabant de arbeidsovereenkomst van acht Ryanair-piloten en oordeelde daarbij dat Ryanair ernstig verwijtbaar had gehandeld. Zij moest de piloten daarom niet alleen ieder de transitievergoeding betalen, maar ook een billijke vergoeding van maar liefst (minimaal) € 350.000,--. Ryanair ging in hoger beroep tegen deze beschikking.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 6 februari 2020 een tussenuitspraak gedaan. Hoewel van ernstig verwijtbaar handelen slechts in uitzonderlijke gevallen sprake is, bepaalt het hof dat die drempel in dit geval wel is gehaald. Ryanair heeft onder meer “op onoprechte wijze” geprobeerd een staking te voorkomen. Ook had de voorzieningenrechter (op 1 november 2018) bepaald dat Ryanair de piloten niet eenzijdig mocht overplaatsen, maar heeft Ryanair hen desondanks voor de keuze geplaatst tussen vrijwillige overplaatsing of ontslag. Daardoor is het conflict tussen Ryanair en de piloten geëscaleerd waardoor een onwerkbare situatie is ontstaan, aldus het hof.

Over de hoogte van billijke vergoeding heeft het hof zich nog niet uitgelaten omdat daar meer bewijs voor nodig is. De kwestie wordt vervolgd …

Nieuwsbericht www.rechtspraak.nl

Vonnis voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant van 1 november 2018

Beschikking Rechtbank Oost-Brabant 23 april 2018 (één van de acht)

Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 februari 2020