turboliquidatie

Turboliquidatie: niet altijd zonder gevolgen!

M.W. Huijzer | 2 juli 2019

Turboliquidatie is echt zo’n woord dat tot de verbeelding spreekt. Je maakt je als advocaat al snel populair als je het over turboliquidatie hebt. Maar pas op, het is niet altijd zonder gevolgen. Dat bewijst een vrij recente uitspraak van Hof Den Bosch (zie uitspraak ►).

Ontbinden
Als een vennootschap geen enkel actief meer heeft en alleen maar schulden, kunnen de aandeelhouders besluiten om de vennootschap te ontbinden. Door het nemen van dit besluit houdt de vennootschap in principe direct op te bestaan (nogmaals: alleen als de vennootschap geen baten meer heeft). Wel moet de liquidatie nog bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister worden ingeschreven. Schuldeisers hebben het nakijken. Zij kunnen nog wel het faillissement van de ontbonden vennootschap aanvragen, maar zullen dan moeten stellen (en aannemelijk maken) dat er nog wel baten te realiseren zijn.

Nieuwe B.V.
In de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch ging het (toepasselijk genoeg) om een uitvaartonderneming. Na een geschil met een bouwonderneming was het uitvaartbedrijf in juli 2015 veroordeeld om ca. € 170.000,-- te betalen. Op 13 augustus 2015 is vervolgens een nieuwe B.V. opgericht en op 16 september 2015 is het (oude) uitvaartbedrijf ontbonden via turboliquidatie. Op diezelfde dag is de exploitatie van het uitvaartbedrijf overgedragen van de oude B.V. naar de nieuw opgerichte B.V. Bovendien was de oude B.V. gewoon winstgevend (al was ook duidelijk dat de oude B.V. niet alle schulden, waaronder de schuld van € 170.000,-- aan het bouwbedrijf, kon betalen).

Bedrijfseconomische gronden
Het gerechtshof vindt dat hier geen bedrijfseconomische gronden aanwezig waren om de exploitatie van de uitvaartonderneming in de oude B.V. te staken en direct daaropvolgend weer op te starten in een nieuwe B.V. De bestuurders wisten dat dit het gevolg zou zijn van een en ander en hebben daar willens en wetens aan meegewerkt om daarmee te bewerkstelligen dat geen verhaal aanwezig zou zijn voor de vordering van het bouwbedrijf. De bestuurders worden daar door het gerechtshof zwaar voor gestraft en worden hoofdelijk aansprakelijk gehouden.

Gedegen advies
Turboliquidatie is een goed middel als er echt sprake is van een uitzichtloze schuldensituatie en er geen bekende baten meer zijn of te verwachten zijn. Het is geen middel om op een makkelijke manier van schulden af te komen en desalniettemin een winstgevende onderneming te kunnen voortzetten (zoals hier in deze zaak is gebeurd). Voordat het middel van (turbo)liquidatie wordt ingezet, doet u er als ondernemer dus goed aan zich gedegen te laten adviseren over de (on)mogelijkheden en risico’s daarvan. Huijzer Advocaten is u daarbij uiteraard graag van dienst en kan u veilig (of met zo min mogelijk risico’s, die in ieder geval in kaart zijn gebracht) door het moeras loodsen.