beleid i.v.m. coronavirus

Beleid i.v.m. Coronavirus

15 maart 2020

Vandaag, 15 maart 2020 te 17.00 uur, hebben de ministers Bruins (Medische Zorg) en Slob (Onderwijs) in een persconferentie laten weten een ingrijpende maatregel te moeten nemen om het Coronavirus terug te dringen.

Deze ingrijpende maatregel blijft van kracht tot 6 april 2020. Voor Huijzer Advocaten houdt dit concreet in dat er vanaf maandag 16 maart 2020 voornamelijk vanuit huis gewerkt zal worden. Op kantoor zullen geen cliënten worden ontvangen. Uiteraard zijn wij allen wel voor u bereikbaar en zullen wij uw vragen telefonisch of via e-mail beantwoorden. De benodigde werkzaamheden zullen gewoon worden verricht zoals u van ons gewend bent. Iedere dag van de week is in ieder geval één van ons fysiek op kantoor aanwezig om de continuïteit te bewaken. Wij zijn dus  gewoon telefonisch bereikbaar voor al uw vragen. De verwachting is dan ook dat u nagenoeg geen enkele hinder zult ondervinden van deze door de overheid genomen drastische maatregel. Wij gaan er vanuit dat u begrip zult hebben voor deze onwenselijke situatie.

Inmiddels is ook bekend gemaakt dat de rechtbanken en gerechtshoven tot 6 april a.s. hun deuren zullen sluiten. De thans lopende (schriftelijke) zaken zullen tot een later tijdstip worden aangehouden. Mondelinge behandelingen zullen naar een latere datum worden verplaatst. Spoedeisende zaken, zoals kort gedingen of voorlopige voorzieningen en zaken waarbij de wettelijke termijnen in gevaar komen, vinden wel gewoon doorgang.