briefadres geldt als gekozen woonplaats

Briefadres geldt als gekozen woonplaats

28 juni 2019

Deurwaarders zitten al lang op het verlossende woord te wachten en worstelen in de praktijk met de status van een “briefadres”.

Als iemand uitsluitend een briefadres had vermeld in het BRP-register (Basis Registratie Personen), werd dat in de praktijk niet als een woonadres gezien (iemand woont immers niet op het briefadres) en volgde vaak openbare betekening (in de krant). In een (proef)procedure zijn hierover prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft op 28 juni 2019 bevestigd dat deurwaarders gewoon kunnen betekenen aan een briefadres. De kans dat het exploit de betrokkene in dat geval bereikt, is immers groter dan bij openbare betekening. Het briefadres geldt als gekozen woonplaats en dat betekent dat ook de rechtbank waaronder het briefadres valt bevoegd is om van geschillen tegen de betreffende persoon kennis te nemen.

Lees hier ► de uitspraak.