IBM aansprakelijk voor schade gepensioneerde werkneemster

Schade gepensioneerde werkneemster

8 oktober 2020

Op 8 oktober 2019 heeft de rechtbank IBM aansprakelijk gesteld voor de schade die een voormalig, thans gepensioneerde werkneemster, heeft geleden na het accepteren van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Lees hieronder hoe de rechter bij tussenvonnis tot haar oordeel kwam.

De vrouw kwam in 2003 na een fusie in dienst van IBM. Zij ondertekende daarbij een door IBM aan haar voorgelegde nieuwe arbeidsovereenkomst. Toen zij in 2014 met pensioen ging, bleek dat zij door het aangaan van die nieuwe arbeidsovereenkomst een slechtere pensioenregeling had gekregen. Volgens IBM zou de vrouw echter ook onder de pensioenregeling van IBM zijn gevallen als zij de nieuwe arbeidsovereenkomst niet had getekend. Pensioenrechten zijn volgens IBM namelijk uitgezonderd van de hoofdregel die inhoudt dat bij een overgang van onderneming alle rechten en plichten op de nieuwe werkgever overgaan. De kantonrechter overweegt dat dit wettelijk gezien geen hout snijdt: als de overgang van onderneming plaatsvindt door een fusie van ondernemingen gaan alle rechten 1-op-1 over, ook de pensioenrechten, tenzij een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt gesloten. De kantonrechter overweegt dat IBM de vrouw daarover niet goed heeft voorgelicht. De schade moet nog nader worden berekend, waarna een eindvonnis volgt. Klik hier ► om het (tussen)vonnis van de rechtbank te lezen.

bron: www.rechtspraak.nl