togatarief

Togatarief

5 juni 2018

Bijna niemand ontkomt er aan. We hebben er allemaal weleens mee te maken. Een juridisch probleem. Dat hoeft niet direct te betekenen dat u onmiddellijk het uurtarief van een advocaat verschuldigd bent.

Voor diegene die een juridisch probleem heeft en dat eens met een advocaat wil bespreken hanteren wij het zogenaamde togatarief (Tarief Oriënterend Gesprek Advocaat). U heeft dan een half uur de tijd om uw probleem aan een deskundige voor te leggen en afhankelijk van het oordeel van één van onze advocaten, kunt u zelf beslissen of u uw zaak door wilt zetten of dat u daar alsnog vanaf ziet. Voor dit oriëntatiegesprek brengen wij € 50,-- in rekening. Wij zullen u verzoeken de kosten voor dit gesprek voorafgaand aan de bespreking te voldoen.

Hoewel deze constructie tegenwoordig niet meer zo heel veel wordt gebruikt, zijn wij van mening dat dit voor veel mensen van nut zou kunnen zijn zonder dat zij worden opgezadeld met hoge kosten.  Bel gerust voor een afspraak!