vrije advocaatkeuze

Verruiming vrije advocaatkeuze

9 juni 2020

Rechtsbijstandsverzekeraars lopen daar niet altijd mee te koop, maar sinds 2013 is het al zo dat iedereen met een rechtsbijstandsverzekering het recht van vrije advocaatkeuze heeft op het moment dat er een procedure moet worden gevoerd. 

Dat kan gaan om een civiele procedure (bij de rechter) of een administratieve procedure (bijvoorbeeld een beroepsprocedure tegen een beslissing van een bestuursorgaan) of anderszins. Wat dan vaak gebeurde, is dat de rechtsbijstandsverzekering eerst zelf de correspondentie met bijvoorbeeld de advocaat van de wederpartij voerde en wellicht ook schikkingsonderhandelingen voerde, maar dat (als dat niet tot de gewenste uitkomst leidde en er toch geprocedeerd moest worden) een advocaat werd ingeschakeld.

Het Hof van Justitie heeft op 14 mei 2020 een ► belangrijke uitspraak gedaan. Het Hof van Justitie beslist dat er ook vrije advocaatkeuze is in de voorfase, dus bij een bemiddeling en/of bij buitengerechtelijke schikkingsonderhandelingen. Eigenlijk wordt het begrip “gerechtelijke procedure” door het Hof van Justitie hier heel ruim uitgelegd. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, moet dus worden geacht onder het begrip “gerechtelijke procedure” te vallen.

Bezien zal moeten worden hoe de rechtsbijstandsverzekeraars hiermee omgaan. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan is het in ieder geval goed om te weten dat u het recht van vrije advocaatkeuze hebt en dat dit recht niet is beperkt tot louter gerechtelijke of administratieve procedures. Ook wanneer de zaak tot een procedure zou kunnen leiden (en dat is eigenlijk al heel snel zo; anders kom je niet bij de rechtsbijstandsverzekeraar terecht), heb je recht van vrije advocaatkeuze. 

Heeft u een juridisch probleem en wilt u worden bijgestaan door een advocaat waar u zich prettig bij voelt? Aarzel niet langer en neem contact op met Huijzer Advocaten. Wij helpen u graag verder!