Wijziging wettelijke betaaltermijn voor grote ondernemingen

Wijziging wettelijke betaaltermijn voor grote ondernemingen

27 september 2022

Per 1 juli 2022 zijn er enkele belangrijke wettelijke wijzigingen voor ondernemingen doorgevoerd.

In artikel 6:119a lid BW is voor betalingsverplichtingen van grote ondernemingen aan natuurlijke personen of mkb-ondernemingen een wettelijke betalingstermijn vastgelegd. Voorheen was dit een termijn van 60 dagen. Sinds 1 juli 2022 is vastgelegd dat grote ondernemingen in hun handelsrelatie met natuurlijke personen of mkb-ondernemingen een betaaltermijn van ten hoogste 30 dagen mogen hanteren.
 
In het kader van deze wijziging is het van belang om te bepalen wanneer een onderneming als een grote onderneming kan worden gekwalificeerd. Organisaties met meer dan 250 werknemers, meer dan € 40 miljoen omzet of een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen worden als grote onderneming gekwalificeerd en vallen zodoende onder de verkorte betalingstermijn. Aan minstens twee van de drie bovenstaande voorwaarden moet zijn voldaan.
 
De wettelijke wijziging heeft niet alleen voor de handelsrelaties met binnenlandse natuurlijke personen en mkb-ondernemingen gevolgen. Indien een grote onderneming met een buitenlandse MKB-onderneming handel drijft, moeten ook die facturen binnen 30 dagen door de Nederlandse onderneming worden betaald.
 
De verkorte betaaltermijn is een opsteker voor zelfstandigen en kleinere ondernemingen, aangezien zij nu wettelijk aanspraak kunnen maken op een snellere betaling van de facturen door grote ondernemingen. Grote ondernemingen gingen de laatste jaren steeds later over tot betaling van de facturen. Door de wetswijziging krijgen kleinere ondernemingen meer zekerheid over de betaling van de uitstaande facturen.
 
Krijgt u ondanks deze wettelijke wijziging de facturen niet tijdig betaald? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag bij het incasseren van de openstaande facturen.